Hlavní obsah

сооруже́ние

Vyskytuje se v

dílo: гидротехни́ческое сооруже́ниеtech. vodní dílo

látka: оборони́тельные сооруже́ния органи́змаobranné látky v těle

stavitelství: строи́тельство назе́мных сооруже́нийpozemní stavitelství

čistička: (автоно́мное) очи́стное сооруже́ниеdomovní čistička (odpadních vod)

objekt: вое́нные сооруже́нияvojenské objekty

zařízení: очисти́тельная устано́вка, очи́стное сооруже́ниеčisticí zařízení