Hlavní obsah

слепо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; слеп, слепа́, сле́по

  1. слепо́е ору́дие в чьих рука́х (poslušná) hračka v rukou koho
  2. слепа́я кишка́ anat.slepé střevo

Vyskytuje se v

кишка́: слепа́я кишка́slepé střevo

nevidomý: шко́ла для слепы́хškola pro nevidomé

slepecký: шрифт для слепы́х, шрифт Бра́йляslepecké písmo

slepý: слепа́я кишка́anat. slepé střevo

střevo: воспале́ние слепо́й кишки́zánět slepého střeva

ústav: дом ребёнка/слепы́хkojenecký/slepecký ústav

zánět: воспале́ние слепо́й кишки́zánět slepého střeva

operace: опера́ция слепо́й кишки́operace slepého střeva

poslušnost: слепа́я послу́шностьslepá poslušnost

slepě: сле́по повинова́ться кому/чемуslepě poslouchat koho/co

král: В слепо́м ца́рстве криво́й царь.Mezi slepými jednooký králem.

krtek: слеп, как лету́чая мышьslepý jako krtek

слепо́й: слепо́й слу́чайčirá náhoda