Hlavní obsah

симпто́м

Vyskytuje se v

абстине́нтный: абстине́нтные симпто́мыabstinenční příznaky

abstinenční: си́мптомы отме́ны/абстине́нцииabstinenční příznaky

klinický: клини́ческие симпто́мыklinické příznaky