Hlavní obsah

сжа́тый

Vyskytuje se v

губа́: сжать/наду́ть гу́быstisknout/vyšpulit rty

pěst: zatnout pěstсжать кула́к

shrnutí: krátké/stručné/výstižné shrnutíкра́ткое/сжа́тое/чёткое изложе́ние

stažený: stažená ústaсжа́тые гу́бы

namačkaný: namačkaní jako sardinkyспрессо́ванные/сжа́тые как сарди́ны в ба́нке

сжа́тый: в сжа́тые сро́киv co nejkratší době, co nejdřív