Hlavní obsah

сельскохозя́йственный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

družstvo: сельскохозя́йственный кооперати́вzemědělské družstvo

zvíře: дома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тныеdomácí/hospodářská/divoká zvířata

práškovací: сельскохозя́йственный самолёт, hovor. кукуру́зникpráškovací letadlo

výroba: промы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дствоprůmyslová/zemědělská výroba

zemědělský: сельскохозя́йственная проду́кцияzemědělská výroba