Hlavní obsah

пропорциона́льный

Vyskytuje se v

представи́тельство: пропорциона́льное представи́тельствоpoměrné zastoupení

poměrný: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

přímo: пря́мо пропорциона́льныйmat. přímo úměrný

zastoupení: пропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельствоpoměrné/většinové/paritní zastoupení

disproporce: непропорциона́льное телосложе́ниеtělesné disproporce

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém