Hlavní obsah

по́ртить

Vyskytuje se v

кровь: по́ртить кровь комуrozčilovat koho

pít: по́ртить кровь комуpít krev komu

kazit: по́ртить свою́ репута́циюkazit si reputaci

ničit: по́ртить/гро́бить (своё) здоро́вьеničit (si) zdraví

rozčilovat: по́ртить кровь, мота́ть ду́шу комуrozčilovat koho

по́ртить: по́ртить кровь комуpít krev komu