Hlavní obsah

подде́рживать

Vyskytuje se v

forma: подде́рживать свою́ фо́рмуudržovat si formu

pěstovat: подде́рживать дру́жеские отноше́нияpěstovat přátelské styky

povzbuzovat: подде́рживать спортсме́новpovzbuzovat sportovce

stát: подде́рживать друг дру́гаstát při sobě