Hlavní obsah

пла́вание

Podstatné jméno, rod střední

  1. plavání závodní ap. синхро́нное пла́ваниеsynchronizované plavání
  2. plavba
  3. plavání, plavení

Vyskytuje se v

кругосве́тный: кругосве́тное пла́ваниеplavba kolem světa

синхро́нный: синхро́нное пла́ваниеsynchronizované plavání

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

фигу́рный: фигу́рное пла́ваниеsynchronizované plavání

plavání: синхро́нное пла́ваниеsport. synchronizované plavání

polohový: ко́мплекс, ко́мплексное пла́ваниеsport. polohový závod

styl: стиль пла́ванияplavecký styl

synchronizovaný: синхро́нное пла́ваниеsport. synchronizované plavání

závod: ко́мплексное пла́вание, соревнова́ние в ко́мплексном пла́ванииpolohový závod v plavání

kondiční: оздорови́тельное пла́ваниеkondiční plavání

plavba: да́льнее пла́ваниеdálková plavba

plavecký: стиль пла́ванияplavecký styl

závodně: профессиона́льно занима́ться пла́ваниемzávodně plavat

пла́вание: синхро́нное пла́ваниеsynchronizované plavání