Hlavní obsah

обма́н

Vyskytuje se v

klam: обма́н зре́ния, опти́ческий обма́нoptický klam

optický: опти́ческий обма́н, обма́н зре́нияoptický klam

přelud: обма́н зре́нияzrakový přelud

zrakový: опти́ческий обма́нzrakový klam

iluze: обма́н зре́нияzraková iluze

úmyslný: созна́тельный обма́нúmyslný podvod

обма́н: На обма́не далеко́ не уе́дешь.Lež má krátké nohy.