Hlavní obsah

нелега́льный

Vyskytuje se v

ilegalita: жить на нелега́льном положе́нииžít v ilegalitě

legální: лега́льное владе́ние ору́жиемlegální vlastnictví zbraně

nelegální: нелега́льный софт(вер)výp. nelegální software

pirátský: нелега́льное ска́чивание фи́льмовpirátské stahování filmů

přechod: нелега́льный перехо́д грани́цыilegální přechod hranic