Hlavní obsah

нелега́льный

Vyskytuje se v

ilegalita: žít v ilegalitěжить на нелега́льном положе́нии

legální: legální vlastnictví zbraněлега́льное владе́ние ору́жием

nelegální: výp. nelegální softwareнелега́льный софт(вер)

pirátský: pirátské stahování filmůнелега́льное ска́чивание фи́льмов

přechod: ilegální přechod hranicнелега́льный перехо́д грани́цы