Hlavní obsah

недействи́тельный

Vyskytuje se v

зало́г: действи́тельный зало́гslovesný rod činný

недействи́тельный: недействи́тельная сде́лкаneplatná transakce

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

činný: действи́тельный зало́гling. rod činný

služba: действи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаaktivní/náhradní vojenská služba

člen: действи́тельный членřádný člen

neplatný: недействи́тельный па́спортneplatný občanský průkaz

prohlásit: призна́ть докуме́нт недействи́тельнымprohlásit dokument za neplatný

slovesný: действи́тельный/страда́тельный зало́г (глаго́ла)slovesný rod činný/trpný

действи́тельный: действи́тельное число́reálné číslo