Hlavní obsah

недействи́тельный

Vyskytuje se v

действи́тельный: действи́тельное число́reálné číslo

действи́тельный: действи́тельная вое́нная слу́жбаpovinná vojenská služba

зало́г: действи́тельный зало́гslovesný rod činný

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

činný: ling. rod činnýдействи́тельный зало́г

služba: aktivní/náhradní vojenská službaдействи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жба

člen: řádný členдействи́тельный член

neplatný: neplatný občanský průkazнедействи́тельный па́спорт

prohlásit: prohlásit dokument za neplatnýпризна́ть докуме́нт недействи́тельным

slovesný: slovesný rod činný/trpnýдействи́тельный/страда́тельный зало́г (глаго́ла)

недействи́тельный: недействи́тельная сде́лкаneplatná transakce