Hlavní obsah

мажорита́рный

Vyskytuje se v

majoritní: мажорита́рный акционе́р/владе́лецekon. majoritní akcionář/vlastník

většinový: мажорита́рная избира́тельная систе́маvětšinový volební systém

zastoupení: пропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельствоpoměrné/většinové/paritní zastoupení