Hlavní obsah

глубо́кий

Vyskytuje se v

ночь: до глубо́кой но́чиpozdě do noci

ночь: глубо́кой но́чьюpozdě v noci

печа́ть: глубо́кая печа́тьhlubotisk

вы́рез: глубо́кий/кру́глый вы́резhluboký/kulatý výstřih

таре́лка: глубо́кая/ме́лкая таре́лкаhluboký/mělký talíř

hloubka: polygr. tisk z hloubky hlubotiskглубо́кая печа́ть

hluboký: hluboký talířглубо́кая таре́лка

talíř: hluboký/mělký/dezertní talířглубо́кая/ме́лкая/десе́ртная таре́лка

zármutek: s hlubokým zármutkemс глубо́кой ско́рбью

hluboký: hluboký výstřihглубо́кий вы́рез

hluboký: hluboká tmaглубо́кая тьма

hluboký: hluboký spánekглубо́кий сон

hluboký: hluboká krizeглубо́кий кри́зис

lítost: projevit hlubokou lítostпрояви́ть глубо́кое сострада́ние

minulost: v dávné minulostiв глубо́кой дре́вности

nádech: hluboký nádechглубо́кий вдох

nadechnout se: zhluboka se nadechnoutсде́лать глубо́кий вдох

spánek: lehký/hluboký spánekчу́ткий/глубо́кий сон

vráska: hluboké vrásky na čeleглубо́кие морщи́ны на лбу

výstřih: hluboký výstřihглубо́кое декольте́

zhluboka: zhluboka dýchatглубоко́ дыша́ть