Hlavní obsah

вы́сказать

Dokonavé sloveso-ажу, -ажешь; -анный

  • říci, vyjádřit, vyslovitвы́сказать свою́ мысльvyslovit svou myšlenku

Vyskytuje se v

взгляд: вы́сказать свои́ взгля́дыvyjádřit své názory

domněnka: вы́сказать предположе́ниеvyslovit domněnku

říct: вы́сказать своё мне́ниеříct svůj názor

vyjádřit: вы́сказать своё мне́ниеvyjádřit své mínění

povědět: вы́сказать в лицо́ всю пра́вдуpovědět (celou) pravdu do očí

вы́сказать: вы́сказать свою́ мысльvyslovit svou myšlenku