Hlavní obsah

встре́титься

Vyskytuje se v

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

сре́тение: На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.Na Hromnice o hodinu více.

přijít: встре́титься с кем/чемpřijít do styku s kým/čím

sejít se: Когда́ встре́тимся?Kdy se sejdeme?

setkat se: Где мы встре́тимся?Kde se setkáme?

uvidět: Мы ещё встре́тимся.Ještě se uvidíme.

tvář: встре́титься лицо́м к лицу́ с кемsetkat se tváří v tvář s kým

встре́титься: встре́титься с тру́дностямиsetkat se s těžkostmi