Hlavní obsah

бухга́лтерский [буhалте-]

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

кни́га: бухга́лтерские кни́гиúčetní knihy

forenzní: суде́бно-бухга́лтерская эксперти́заforenzní audit

rozvaha: бухга́лтерский бала́нсúčetní rozvaha

účetní: бухга́лтерская кни́гаúčetní kniha

účetnictví: упрощённый бухга́лтерский учёт, проста́я бухгалте́рияjednoduché účetnictví

uzávěrka: бухга́лтерский бала́нсúčetní uzávěrka

evidence: бухга́лтерский учётekon. účetní evidence

kniha: бухга́лтерские кни́гиúčetní knihy

výkaz: бухга́лтерский отчётúčetní výkaz