Hlavní obsah

авари́йный

Vyskytuje se v

havarijní: авари́йная (доро́жная) слу́жбаhavarijní (silniční) služba

nouzový: запа́сный/авари́йный вы́ходnouzový východ

poruchový: авари́йный сигна́лporuchový signál

přistání: авари́йная/вы́нужденная поса́дкаnouzové přistání

únikový: запа́сный/авари́йный вы́ходúnikový východ

uzávěr: авари́йный затво́р для воды́bezpečnostní uzávěr vody

ventil: предохрани́тельный/авари́йный кла́панpojistný ventil

východ: авари́йный/запа́сный вы́ходnouzový východ

výstražný: авари́йный треуго́льникdopr. výstražný trojúhelník

zařízení: устро́йство авари́йной сигнализа́ции, сигнализа́торpoplašné zařízení

zásoba: авари́йный запа́сželezná zásoba

železný: авари́йный запа́сželezná zásoba

žlutý: авари́йная слу́жба, маши́на авари́йной слу́жбыdopr. žlutí andělé