Hlavní obsah

zornig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

hněvivý: zornige Wortehněvivá slova

rozhněvaný: zorniger Vaterrozhněvaný otec

rozhněvat: Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.

zaklít: zornig fluchenzlostně zaklít

zornig: zornig werdenrozhněvat se