Hlavní obsah

zitieren

Vyskytuje se v

wörtlich: etw. wörtlich zitierendoslovně co citovat

pasáž: eine entsprechende Passage zitierenocitovat příslušnou pasáž

pohnat: j-n vor Gericht zitierenpohnat koho k soudu

výrok: einen Ausspruch von Goethe zitierencitovat Goethův výrok

zitieren: Die Studenten wurden zum Direktor zitiert.Studenti byli předvoláni k řediteli.