Hlavní obsah

závorka

Vyskytuje se v

kulatý: runde Klammernmat. kulaté závorky

glosa: die Bemerkungen in Klammernglosy v závorkách

hranatý: eckige Klammernodb. hranaté závorky

špičatý: spitze Klammernšpičaté závorky

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

einklammern: ein Wort/einen Buchstaben einklammerndát slovo/písmeno do závorek

závorka: die Klammern auflösenmat. odstranit závorky