Hlavní obsah

widmen

Vyskytuje se v

humanitní: sich einer humanitären Tätigkeit widmenvěnovat se humanitní činnosti

lékařství: sich der Medizin widmenvěnovat se lékařství

publicistika: sich der Publizistik widmenvěnovat se publicistice

věnovat: das Buch einem Freund widmenvěnovat příteli knihu

věnovat se: sich dem Kranken widmenvěnovat se nemocnému

výzkum: sich der Forschung widmenvěnovat se výzkumu