Hlavní obsah

wanken

Vyskytuje se v

kolísat: In dieser Frage wankte er.V této otázce kolísal.

zavrávorat: Der Betrunkene wankte.Opilec zavrávoral.

zviklat: j-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringenzviklat důvěru/víru koho