Hlavní obsah

vysvobození

Vyskytuje se v

vysvobození: Der Tod war für ihn eine Erlösung.přen. Smrt pro něj byla vysvobozením.

zakletí: Er hat die Prinzessin aus der Verwünschung erlöst.Vysvobodil princeznu ze zakletí.

vysvobodit: Er befreite seinen Sohn aus den Händen der Entführer.Vysvobodil syna z rukou únosců.