Hlavní obsah

verschlingen

Slovesoa, u

Vyskytuje se v

hltat: j-n mit Blicken verschlingenhltat koho očima

naházet: das Mittagessen verschlingenpřen., expr. naházet do sebe oběd

pohltit: Der Bau verschlingt Millionen.Stavba pohltí miliony.

spolknout: Er hat etwas verschlungen und ist weggegangen.Něco spolkl a šel.

spolykat: Eine zahlreiche Familie verschlingt viel Geld.Početná rodina spolyká spoustu peněz.

verschlingen: die Fäden zu einem Knoten verschlingenzauzlovat nitě