Hlavní obsah

trpělivost

Vyskytuje se v

obrnit: sich mit Geduld wappnenobrnit se trpělivostí

ozbrojit: sich mit Geduld wappnenozbrojit se trpělivostí

přetéct: Jetzt reißt mir aber die Geduld.Má trpělivost právě přetekla.

růže: Geduld bringt Rosen.Trpělivost růže přináší.

vyzbrojit se: sich mit Geduld wappnenvyzbrojit se trpělivostí

Geduld: mit j-m eine engelhafte Geduld habenmít s kým svatou trpělivost

ausgehen: Allmählich geht mir die Geduld aus.Pomalu mi dochází trpělivost.

strapazieren: j-s Geduld strapazierenpokoušet čí trpělivost

trpělivost: mit j-m Engelsgeduld habenmít svatou trpělivost s kým