Hlavní obsah

tasten

Vyskytuje se v

hmatat: nach der Klinke tastenhmatat po klice

klávesa: die Taste drückenstisknout klávesu

přeletět: über die Tasten fliegenpřeletět prsty po klávesách

stlačit: eine Taste drückenstlačit klávesu

tápat: Er tastete nach dem Schalter.Tápal po vypínači.