Hlavní obsah

substantivum

Nechtěli jste hledat:

Substantivsubstantivum, podstatné jméno

Subskriptionsubskripce

substantiviertzpodstatnělý

Substantivierungzpodstatnění

substantivischsubstantivní

Substanzsubstance, látka, hmota

substanziellhmotný, majetkový

substituierensubstituovat, nahradit

Substitutsubstitut, náhražka, surogát

Substitutzástupce vedoucího