Hlavní obsah

signatura

Nechtěli jste hledat:

Signaturparafa, zkrácený podpis

Signalpistolesignální pistole

signierensignovat, opatřit signaturou

Signierungsignování, podepsání

signifikantsignifikantní, příznačný, typický

Signifikanzsignifikantnost, příznačnost, význačnost

signifizierenohlásit, ud(áv)at

Silbeslabika

Silbenrätselslabiková hádanka, šaráda

Silbentrennungdělení na slabiky