Hlavní obsah

sieden

Vyskytuje se v

dovřít: Voda dovřela.Das Wasser hörte auf zu sieden.

uvést: uvést vodu do varuWasser zum Sieden bringen