Hlavní obsah

schlucken

Der, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Schluck: in hastigen Schlucken trinkenhltavě pít

doušek: in kleinen Schlucken trinkenpít malými doušky

hlt: sich an einem Schluck Schnaps labenposilnit se hltem kořalky

lačně: die Bissen gierig schluckenlačně polykat sousta

lok: ein Schluck Wasserlok vody

pohltit: Licht schluckenpohltit světlo

polykat: Der Kranke kann nicht schlucken.Nemocný nemůže polykat.

spolknout: die Tablette schluckenspolknout tabletu

spolykat: vom Arzt verschriebene Tabletten schluckenspolykat lékařem předepsané tablety