Hlavní obsah

schleifen

Sloveso

  1. tahat, vléci, smýkat náklad po zemi ap.Er schleifte die Kiste über den Hof.Vlekl bednu přes dvůr.
  2. dovléci, dotáhnout přítele do divadla ap.

Vyskytuje se v

schleifen: Er schleifte die Kiste über den Hof.Vlekl bednu přes dvůr.

Schliff: (keinen) Schliff haben(ne)mít vychování

brousit: Edelsteine schleifenbrousit drahokamy

drhnout: Die Tür schleift an der Schwelle.Dveře drhnou o práh.

naostro: etw. scharf schleifennabrousit co naostro

nůžky: die Schere schleifennabrousit nůžky

rozvazovat se: Die Schleife in ihrem Haar löst sich.Rozvazuje se jí stuha ve vlasech.

smyčka: eine Schleife am Schuhband bindenzavázat smyčku na tkaničkách

vláčet: j-n ins Theater schleifenvláčet koho do divadla

zaplést: j-m eine Schleife ins Haar (ein)flechtenzaplést komu do vlasů mašli

schleifen: die Rekruten schleifencepovat odvedence