Hlavní obsah

relativní

Nechtěli jste hledat:

relativrelativní, podmíněný

Relationrelace, vztah, poměr

relativierenrelativizovat

Relativierungrelativizace

Relativismusrelativismus

Relativitätrelativnost, relativita

Relativitätstheorieteorie relativity

Relativpronomenvztažné zájmeno, relativum

Relativsatzvedlejší věta vztažná

Relaxationrelaxace, uvolnění