Hlavní obsah

ream

Nechtěli jste hledat:

Reimrým

reimenrýmovat, tvořit rýmy

realreálný, skutečný, opravdový

Teamtým, kolektiv

Razziarazie, policejní zásah

Reagenzglaszkumavka

reagieren(za)reagovat

Reaktionreakce, odezva

reaktionärreakcionářský, zpátečnický

Reaktionärreakcionář

reaktionsfähigpohotový, schopný reakce

Reaktionsvermögenreakční schopnost, schopnost reakce

reaktivreaktivní, reagující

reaktivierenreaktivovat, (znovu) povolat (do služby)