Hlavní obsah

quälen

Vyskytuje se v

abquälen: Ich quälte mir ein Lächeln ab.Přinutil(a) jsem se k úsměvu.

hryzat: Ihr Gewissen plagt/quält sie.Hryže ji svědomí.

mučit: Er quälte sie mit seiner Eifersucht.Mučil ji svou žárlivostí.

mučit se: Sie quälte sich mit Zweifeln.Mučila se pochybnostmi.

natrápit se: die Eltern quälennatrápit se rodičů

otravovat se: Damit werde ich mich nicht quälen.S tím se nebudu otravovat.

potrápit: den Studenten bei der Prüfung quälenpotrápit studenta u zkoušky

soužit: Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.Vina mě soužila ve dne v noci.

soužit se: sich mit Zweifeln quälensoužit se pochybnostmi

trýznit: seinen Partner mit Zweifeln quälentrýznit partnera pochybnostmi

týrat: j-n mit ständigen Vorwürfen quälentýrat koho neustálými výčitkami

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

utýrat: die Frau zu Tode quälenutýrat ženu

quälen: sich quälenmit etw. mučit se, trápit se čím starostmi ap.