Hlavní obsah

pronajmutí

Vyskytuje se v

pokoj: ein Zimmer im Hotel mietenpronajmout si pokoj v hotelu

pronajmout si: Sie haben ein Auto gemietet.Pronajali si auto.

pronajmutí: Räume zur Vermietungprostory k pronajmutí

výhodně: etw. günstig vermietenco výhodně pronajmout

ererbt: ererbtes Haus vermietenpronajmout zděděný dům

mieten: (sich) eine Wohnung mietenpronajmout (si) byt

pronajmout: den Wald an die Gemeinde verpachtenpronajmout obci les