Hlavní obsah

promoklý

Nechtěli jste hledat:

Promiskuitätpromiskuita

Promoterpromotér

Promotion(doktorská) promoce

Promotionpropagace, promotion

promovierenpromovat, být promován

promptpromptní, pohotový, rychlý

Pronomenzájmeno

pronominalpronominální, zájmenný

prononciertjednoznačný, rozhodný

Propagandapropaganda