Hlavní obsah

přestoupit

Vyskytuje se v

přestup: der Spielertransfersport. přestup hráče

víra: zu einem anderen Glauben überwechselnpřestoupit na jinou víru

Islam: zum Islam übertretenpřestoupit k islámu

übertreten: zum Islam übertretenpřestoupit k islámu