Hlavní obsah

přerušení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

těhotenství: der Schwangerschaftsabbruchmed. umělé přerušení těhotenství

léčba: die Kur abbrechenpřerušit léčbu

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

stoppen: seine Zahlungen stoppenpřerušit své platby

přerušení: der Schwangerschaftsabbruch, die Interruptionmed. umělé přerušení těhotenství