Hlavní obsah

přísný

Vyskytuje se v

měřítko: einen strengen Maßstab an etw. anlegenklást přísné měřítko na co

splňovat: den strengsten Normen entsprechensplňovat nejpřísnější normy

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

Verschwiegenheit: strengste Verschwiegenheit bewahrenzachovávat přísnou mlčenlivost

přísný: ein strenger Vaterpřísný otec