Hlavní obsah

příslovečný

Vyskytuje se v

určení: větný člen die (adverbiale) Bestimmungpříslovečné určení

lokal: eine lokale Umstandsbestimmungpříslovečné určení místa

příslovečný: die Adverbialbestimmungpříslovečné určení