Hlavní obsah

osa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rotujícího útvaru) die Achseastron. zemská osadie Erdachse
  2. (souměrnosti) die Achse
  3. (střed) die Achse
  4. (k určení růz. vztahů) die Achse, die Mittelliniemat. číselná osadie numerische Achsegeom. osa souřadnicdie Koordinatenachse
  5. (ve stroji, kola ap.) die Achse

Vyskytuje se v

podélný: die Längsachsepodélná osa

souřadnice: die Koordinatenachsegeom. osa souřadnic

vertikální: die Vertikalachsegeom. vertikální osa

zemský: die Erdachsezemská osa

kolem: sich um seine eigene Achse drehenotáčet se kolem své osy

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

rotieren: um die eigene Achse rotierenotáčet se kolem vlastní osy

osa: die Erdachseastron. zemská osa