Hlavní obsah

odborový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

organizace: die Gewerkschaftsorganisationodborová organizace

odborový: die Gewerkschaftsversammlungodborová schůze