Hlavní obsah

občanský

Přídavné jméno

  1. (týkající se občanů) Bürger-, bürgerlich, Zivil-občanská práva a povinnostidie Bürgerrechte und Bürgerpflichtenobčanský průkazder Personalausweispráv. občanské právodas Zivilrechtobčanský zákoníkdas Bürgerliche Gesetzbuch, SwD das Zivilgesetzbuch
  2. (nevojenský, civilní) Zivil-, zivilobčanské povoláníder Zivilberuf

Vyskytuje se v

povinnost: die Bürgerpflicht/Arbeitspflichtobčanská/pracovní povinnost

průkaz: der Personalausweisobčanský průkaz

výchova: die Sozialkundeobčanská výchova

zákoník: das Bürgerliche Gesetzbuch/Handelsgesetzbuchobčanský/obchodní zákoník

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

Partei: eine bürgerliche/demokratische/liberale Parteiobčanská/demokratická/liberální strana

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo

občanský: der Personalausweisobčanský průkaz