Hlavní obsah

nominovat

Nechtěli jste hledat:

Nomenklaturnomenklatura

nominaljmenný

Nominaleinkommennominální příjem

Nominalwertnominální hodnota

Nominationnominace, jmenování

Nominativnominativ, první pád

nominellnominální, formální, (jen) podle jména

nominierennominovat

Nominierungnominování

Nonchalancenonšalance, nenucenost