Hlavní obsah

nominativní

Nechtěli jste hledat:

Nominativnominativ, první pád

Nominationnominace, jmenování

nominellnominální, formální, (jen) podle jména

nominierennominovat

Nominierungnominování

Nonchalancenonšalance, nenucenost

nonchalantnonšalantní, nenucený

Non-Fictionnon-fiction, literatura faktu

Nonkonformismusnonkonformismus

Nonkonformistnonkonformista