Hlavní obsah

nestřežený

Přídavné jméno

  • unbewachtv nestřeženém okamžikuim unbewachten Augenblick

Vyskytuje se v

nestřežený: im unbewachten Augenblickv nestřeženém okamžiku

hüten: přen. ein Geheimnis hütenstřežit/chránit tajemství

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho