Hlavní obsah

nenáročný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

časově: zeitaufwendigčasově náročný

nenáročný: anspruchslose Unterhaltungnenáročná zábava

povolání: zeitlich anspruchsvoller Berufčasově náročné povolání

zaneprázdnit: Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.

zastat: anspruchsvolle Aufgaben bewältigenzastat náročné úkoly

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

náročný: auf j-n/etw. anspruchsvoll seinbýt náročný na koho/co