Hlavní obsah

němý

Přídavné jméno

  1. (neschopný řeči) stummJe hluchý a němý.Er ist taub und stumm.
  2. (beze slov, mlčenlivý) stumm, Stumm-, sprachlosněmý filmder Stummfilm

Vyskytuje se v

úžas: stumm vor Staunen dastehenstát v němém úžasu

výčitka: ein stummer Vorwurfněmá výčitka

stumm: stumm vor Wut seinbýt němý zlostí

Fisch: stumm wie ein Fisch seinbýt němý jako ryba

němý: der Stummfilmněmý film