Hlavní obsah

němý

Přídavné jméno

  1. (neschopný řeči) stummJe hluchý a němý.Er ist taub und stumm.
  2. (beze slov, mlčenlivý) stumm, Stumm-, sprachlosněmý filmder Stummfilm

Vyskytuje se v

úžas: stát v němém úžasustumm vor Staunen dastehen

výčitka: němá výčitkaein stummer Vorwurf

stumm: stumm vor Wut seinbýt němý zlostí

Fisch: stumm wie ein Fisch seinbýt němý jako ryba